Pasientapper

Her viser vi til noen apper relatert til IBD

Takeda Pharmaceuticals International AG

Takeda Pharmaceuticals International AG

IBDinfo-app er et verktøy som er utviklet av Takeda for deg som lever med Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, også kalt IBD. IBD er en kronisk, autoimmun sykdom i tarmen, og denne appen hjelper deg med å få en oversikt over din sykdomsutvikling. Du finner bl.a. IBD-disken, hvor du jevnlig kan registrere dine IBD-symptomer og lagre relevant informasjon om hvor mye og hvordan din sykdom påvirker livet ditt.

Vurder din IBD ut fra en rekke utsagn om din fysiske, mentale og følelsesmessige tilstand som blant annet søvn, energi og sosiale relasjoner. På bakgrunn av dine registreringer gir IBD-disken deg en visuell fremstilling av hvordan din sykdom påvirker deg i hverdagen. Fyll ut IBD-disken med jevne mellomrom og få en rapport over dine resultater, som du kan velge å dele med din lege og annet helsepersonell.

IBDinfo-appen inneholder også andre nyttige verktøy, som hjelper deg i din hverdag med IBD. Du kan f.eks. få hjelp til å finne det nærmeste offentlige toalettet, og du kan opprette påminnelser om både medisininntak og legebesøk. Du finner også informative videoer, smakfulle IBD-vennlige matoppskrifter og en mange spennende artikler utviklet i samarbeid med leger og annet helsepersonell. Du kan blant annet finne artikler om:

  • Ernæring
  • Stressmestring
  • IBD og seksualitet
  • Dine rettigheter
  • Reise med IBD

Last ned App

Hurtig navigering
Marte Lie Høivik

Marte Lie Høivik

Overlege, Professor, PhD
Oslo universitetssykehus, Ullevål

Ann Elisabeth Østvik

Ann Elisabeth Østvik

Overlege, Førsteamanuensis, Phd St. Olavs hospital og NTNU

Ignacio Catalán-Serra

Ignacio Catalán-Serra

Overlege, PhD
Levanger sykehus og NTNU

Hilde L von Volkmann

Overlege, PhD
Haukeland universitetssjukehus

Petr Ricanek

Petr Ricanek

Overlege, PhD
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Christine Olbjørn

Christine Olbjørn

Overlege, PhD
Akershus universitetssykehus

Tore Grimstad

Overlege, Førsteamanuensis, PhD Stavanger universitetssjukehus

8. Behandling Crohns sykdom

Play Video about Tore Grimstad - video BG

Tore Grimstad, MD, PhD, overlege og førsteamanuensis, Stavanger universitetssjukehus.

Tar for seg behandlingsmål ved Crohns sykdom og gir en omfattende oversikt over symptomatisk, medikamentell- (inkludert konvensjonell og biologisk behandling) og kirurgisk behandling.

7. Behandling ulcerøs kolitt

Play Video about Hilde Løland von Volkmann - video BG

Hilde Løland von Volkmann, MD, PhD, overlege, Haukeland universitetssjukehus.

Her gis en oversikt over behandling ved ulcerøs kolitt (avhengig av grad av utbredelse og inflammasjon), både lokalbehandling, systemisk, biologisk og kirurgisk.

6. Pediatrisk IBD

Play Video about Christine Olbjørn - video BG

Christine Olbjørn, MD, PhD, overlege, barne og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus.

Oversikt over hva som er annerledes hos barn med IBD, assosierte sykdommer som orofacial granulomatose, differensialdiagnoser, utredning og behandling, inkludert ernæringsterapi med eksklusiv enteral ernæring.

5. Utredning Crohns sykdom

Play Video about Petr Ricanek - video BG

Petr Ricanek, MD, PhD, overlege, Akershus universitetssykehus.

Foredraget forklarer hva Crohns er, og gir oversikt over utredning, klassifikasjon/fenotyper og prognostiske faktorer.

4. Utredning ulcerøs kolitt​

Play Video about Hilde Løland von Volkmann - video BG

Hilde Løland von Volkmann, MD, PhD, overlege, Haukeland universitetssjukehus.

Omhandler symptomer, differensialdiagnoser, utredning og klassifisering av ulcerøs kolitt.

3. Kliniske manifestasjoner IBD

Play Video about Ignacio Catalán-Serra - video BG

Ignacio Catalán- Serra, MD, PhD, overlege, Levanger sjukehus.

Tar for seg symptomer ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, (felles og spesifikke) komplikasjoner og ekstraintestinale manifestasjoner.

2. Patofysiologi IBD

Play Video about Ann Elisabeth Østvik - video BG

Ann Elisabet Østvik, MD, PhD, overlege og førsteamanuensis, St Olavs hospital

Foredraget går gjennom epidemiologi, miljøfaktorer, tarmflora, genetikk og immunresponser ved IBD.

1. Epidemiologi IBD

Play Video about Marte Lie Høivik - video BG

Marte Lie Høivik, overlege og førsteamanuensis, Oslo universitetssykehset Ullevål.

Foredraget går gjennom epidemiologiske aspekter ved inflammatorisk tarmsykdom.