Foredrag

NISG har laget en foredragsserie for helsepersonell som omhandler grunnleggende temaer innenfor IBD.

Foredrag om epidemiologi, patogenese, symptomer, diagnostikk og behandling av ulcerøs kolitt, Crohns sykdom og pediatrisk IBD er spilt inn av overleger med spesialkunnskap om emnet. Avspillingene kan stoppes underveis, og kan ses enkeltvis eller i serie.

Etter at man har sett alle foredragene vil man ha solid og oppdatert kunnskap om IBD som kan være nyttig i behandling av og i møte med IBD pasienter.

Foredragene kan brukes til egen læring, internundervisning eller som oppslagsverk.

1. Epidemiologi IBD

Play Video about 1 Epidemiologi ved IBD Marte Lie Hoivik

Forfatter: Marte Lie Høivik, overlege og førsteamanuensis, Oslo universitetssykehset Ullevål.

Foredraget går gjennom epidemiologiske aspekter ved inflammatorisk tarmsykdom.

2. Patofysiologi IBD

Start video

Forfatter: Ann Elisabet Østvik, MD, PhD, overlege og førsteamanuensis, St Olavs hospital

Foredraget går gjennom epidemiologi, miljøfaktorer, tarmflora, genetikk og immunresponser ved IBD.

3. Kliniske manifestasjoner IBD

Play Video about Kliniske manifestasjoner ved IBD

Forfatter: Ignacio Catalán- Serra, MD, PhD, overlege, Levanger sjukehus

Tar for seg symptomer ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, (felles og spesifikke) komplikasjoner og ekstraintestinale manifestasjoner.

4. Utredning ulcerøs kolitt

Play Video about 4. Utredning av ulcerøs kolitt

Forfatter: Hilde Løland von Volkmann, MD, PhD, overlege, Haukeland universitetssjukehus

Omhandler symptomer, differensialdiagnoser, utredning og klassifisering av ulcerøs kolitt.

5. Utredning Crohns sykdom

Start video

Forfatter: Petr Ricanek, MD, PhD, overlege, Akershus universitetssykehus

Foredraget forklarer hva Crohns er, og gir oversikt over utredning, klassifikasjon/fenotyper og prognostiske faktorer.

6. Pediatrisk IBD

Start video

Forfatter: Christine Olbjørn, MD, PhD, overlege, barne og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus

Oversikt over hva som er annerledes hos barn med IBD, assosierte sykdommer som orofacial granulomatose, differensialdiagnoser, utredning og behandling, inkludert ernæringsterapi med eksklusiv enteral ernæring.

7. Behandling ulcerøs kolitt

Start video

Forfatter: Hilde Løland von Volkmann, MD, PhD, overlege, Haukeland universitetssjukehus

Her gis en oversikt over behandling ved ulcerøs kolitt (avhengig av grad av utbredelse og inflammasjon), både lokalbehandling, systemisk, biologisk og kirurgisk.

8. Behandling Crohns sykdom

Play Video about Tore Grimstad behandling av crohns sykdom

Forfatter: Tore Grimstad, MD, PhD, overlege og førsteamanuensis, Stavanger universitetssjukehus

Tar for seg behandlingsmål ved Crohns sykdom og gir en omfattende oversikt over symptomatisk, medikamentell- (inkludert konvensjonell og biologisk behandling) og kirurgisk behandling.

Foredragsserie