Tema: Utdanning

Foredrag

Sideinnhold

Overleger med spesialkunnskap

NISG har laget en foredragsserie for helsepersonell som omhandler grunnleggende temaer innenfor IBD.

Foredrag om epidemiologi, patogenese, symptomer, diagnostikk og behandling av ulcerøs kolitt, Crohns sykdom og pediatrisk IBD er spilt inn av overleger med spesialkunnskap om emnet. Avspillingene kan stoppes underveis, og kan ses enkeltvis eller i serie.

Etter at man har sett alle foredragene vil man ha solid og oppdatert kunnskap om IBD som kan være nyttig i behandling av og i møte med IBD pasienter.

Foredragene kan brukes til egen læring, internundervisning eller som oppslagsverk.

1 Epidemiologi ved IBD Marte Lie Hoivik

1. Epidemiologi IBD

Foredraget går gjennom epidemiologiske aspekter ved inflammatorisk tarmsykdom.

Forfatter: Marte Lie Høivik, overlege og førsteamanuensis, Oslo universitetssykehset Ullevål.

2. Patofysiologi IBD

Foredraget går gjennom epidemiologi, miljøfaktorer, tarmflora, genetikk og immunresponser ved IBD.

Forfatter: Ann Elisabet Østvik, MD, PhD, overlege og førsteamanuensis, St Olavs hospital.

Kliniske manifestasjoner ved IBD

3. Kliniske manifestasjoner IBD

Tar for seg symptomer ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, (felles og spesifikke) komplikasjoner og ekstraintestinale manifestasjoner.

Forfatter: Ignacio Catalán- Serra, MD, PhD, overlege, Levanger sjukehus.

Hilde Løland von Utredning av ulcerøs kolitt

4. Utredning ulcerøs kolitt

Omhandler symptomer, differensialdiagnoser, utredning og klassifisering av ulcerøs kolitt.

Forfatter: Hilde Løland von Volkmann, MD, PhD, overlege, Haukeland universitetssjukehus.

5. Utredning Crohns sykdom

Foredraget forklarer hva Crohns er, og gir oversikt over utredning, klassifikasjon/fenotyper og prognostiske faktorer.

Forfatter: Petr Ricanek, MD, PhD, overlege, Akershus universitetssykehus.

6. Pediatrisk IBD

Oversikt over hva som er annerledes hos barn med IBD, assosierte sykdommer som orofacial granulomatose, differensialdiagnoser, utredning og behandling, inkludert ernæringsterapi med eksklusiv enteral ernæring.

Forfatter: Christine Olbjørn, MD, PhD, overlege, barne og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus.

7. Behandling ulcerøs kolitt

Her gis en oversikt over behandling ved ulcerøs kolitt (avhengig av grad av utbredelse og inflammasjon), både lokalbehandling, systemisk, biologisk og kirurgisk. 

Forfatter: Hilde Løland von Volkmann, MD, PhD, overlege, Haukeland universitetssjukehus.

Tore Grimstad behandling av crohns sykdom

8. Behandling Crohns sykdom

Tar for seg behandlingsmål ved Crohns sykdom og gir en omfattende oversikt over symptomatisk, medikamentell- (inkludert konvensjonell og biologisk behandling) og kirurgisk behandling.

Forfatter: Tore Grimstad, MD, PhD, overlege og førsteamanuensis, Stavanger universitetssjukehus.

Foredraget går gjennom epidemiologiske aspekter ved inflammatorisk tarmsykdom.

Forfatter: Marte Lie Høivik, overlege og førsteamanuensis, Oslo universitetssykehset Ullevål.

Foredraget går gjennom epidemiologi, miljøfaktorer, tarmflora, genetikk og immunresponser ved IBD.

Forfatter: Ann Elisabet Østvik, MD, PhD, overlege og førsteamanuensis, St Olavs hospital.

Tar for seg symptomer ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, (felles og spesifikke) komplikasjoner og ekstraintestinale manifestasjoner.

Forfatter: Ignacio Catalán- Serra, MD, PhD, overlege, Levanger sjukehus.

Omhandler symptomer, differensialdiagnoser, utredning og klassifisering av ulcerøs kolitt.

Forfatter: Hilde Løland von Volkmann, MD, PhD, overlege, Haukeland universitetssjukehus.

Foredraget forklarer hva Crohns er, og gir oversikt over utredning, klassifikasjon/fenotyper og prognostiske faktorer.

Forfatter: Petr Ricanek, MD, PhD, overlege, Akershus universitetssykehus.

Oversikt over hva som er annerledes hos barn med IBD, assosierte sykdommer som orofacial granulomatose, differensialdiagnoser, utredning og behandling, inkludert ernæringsterapi med eksklusiv enteral ernæring.

Forfatter: Christine Olbjørn, MD, PhD, overlege, barne og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus.

Her gis en oversikt over behandling ved ulcerøs kolitt (avhengig av grad av utbredelse og inflammasjon), både lokalbehandling, systemisk, biologisk og kirurgisk. 

Forfatter: Hilde Løland von Volkmann, MD, PhD, overlege, Haukeland universitetssjukehus.

Tar for seg behandlingsmål ved Crohns sykdom og gir en omfattende oversikt over symptomatisk, medikamentell- (inkludert konvensjonell og biologisk behandling) og kirurgisk behandling.

Forfatter: Tore Grimstad, MD, PhD, overlege og førsteamanuensis, Stavanger universitetssjukehus.

1. Epidemiologi IBD

Marte Lie Høivik, overlege og førsteamanuensis, Oslo universitetssykehset Ullevål.

Foredraget går gjennom epidemiologiske aspekter ved inflammatorisk tarmsykdom.

2. Patofysiologi IBD

https://nisg.no/ann-elisabeth-patofysiologi-ved-ibd-mp4/

Ann Elisabet Østvik, MD, PhD, overlege og førsteamanuensis, St Olavs hospital 

Foredraget går gjennom epidemiologi, miljøfaktorer, tarmflora, genetikk og immunresponser ved IBD.

3. Kliniske manifestasjoner IBD

Ignacio Catalán- Serra, MD, PhD, overlege, Levanger sjukehus.

Tar for seg symptomer ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, (felles og spesifikke) komplikasjoner og ekstraintestinale manifestasjoner.

4. Utredning ulcerøs kolitt​

Hilde Løland von Volkmann, MD, PhD, overlege, Haukeland universitetssjukehus.

Omhandler symptomer, differensialdiagnoser, utredning og klassifisering av ulcerøs kolitt.

5. Utredning Crohns sykdom

Petr Ricanek, MD, PhD, overlege, Akershus universitetssykehus.

Foredraget forklarer hva Crohns er, og gir oversikt over utredning, klassifikasjon/fenotyper og prognostiske faktorer.

6. Pediatrisk IBD

Christine Olbjørn, MD, PhD, overlege, barne og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus.

Oversikt over hva som er annerledes hos barn med IBD, assosierte sykdommer som orofacial granulomatose, differensialdiagnoser, utredning og behandling, inkludert ernæringsterapi med eksklusiv enteral ernæring.

7. Behandling ulcerøs kolitt

Hilde Løland von Volkmann, MD, PhD, overlege, Haukeland universitetssjukehus.

Her gis en oversikt over behandling ved ulcerøs kolitt (avhengig av grad av utbredelse og inflammasjon), både lokalbehandling, systemisk, biologisk og kirurgisk.

8. Behandling Crohns sykdom

Tore Grimstad, MD, PhD, overlege og førsteamanuensis, Stavanger universitetssjukehus.

Tar for seg behandlingsmål ved Crohns sykdom og gir en omfattende oversikt over symptomatisk, medikamentell- (inkludert konvensjonell og biologisk behandling) og kirurgisk behandling.

Ignacio Catalán-Serra

Ignacio Catalán-Serra

Overlege, PhD
Levanger sykehus og NTNU

Petr Ricanek

Petr Ricanek

Overlege, PhD
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Christine Olbjørn

Christine Olbjørn

Overlege, PhD
Akershus universitetssykehus

Marte Lie Høivik

Marte Lie Høivik

Overlege, Professor, PhD
Oslo universitetssykehus, Ullevål

Hilde L von Volkmann

Overlege, PhD
Haukeland universitetssjukehus

Ann Elisabeth Østvik

Ann Elisabeth Østvik

Overlege, Førsteamanuensis, Phd St. Olavs hospital og NTNU

Tore Grimstad

Overlege, Førsteamanuensis, PhD Stavanger universitetssjukehus