Foredrag

NISG har laget en foredragsserie for helsepersonell som omhandler grunnleggende temaer innenfor IBD.

Foredrag om epidemiologi, patogenese, symptomer, diagnostikk og behandling av ulcerøs kolitt, Crohns sykdom og pediatrisk IBD er spilt inn av overleger med spesialkunnskap om emnet. Avspillingene kan stoppes underveis, og kan ses enkeltvis eller i serie.

Etter at man har sett alle foredragene vil man ha solid og oppdatert kunnskap om IBD som kan være nyttig i behandling av og i møte med IBD pasienter.

Foredragene kan brukes til egen læring, internundervisning eller som oppslagsverk.

1. Epidemiologi IBD

Foredraget går gjennom epidemiologiske aspekter ved inflammatorisk tarmsykdom.

Play Video about Marte Lie Høivik - video BG

Forfatter: Marte Lie Høivik, overlege og førsteamanuensis, Oslo universitetssykehset Ullevål.

2. Patofysiologi IBD

Foredraget går gjennom epidemiologi, miljøfaktorer, tarmflora, genetikk og immunresponser ved IBD.

Play Video about Ann Elisabeth Østvik - video BG

Forfatter: Ann Elisabet Østvik, MD, PhD, overlege og førsteamanuensis, St Olavs hospital.

3. Kliniske manifestasjoner IBD

Tar for seg symptomer ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, (felles og spesifikke) komplikasjoner og ekstraintestinale manifestasjoner.

Play Video about Ignacio Catalán-Serra - video BG

Forfatter: Ignacio Catalán- Serra, MD, PhD, overlege, Levanger sjukehus.

4. Utredning ulcerøs kolitt

Omhandler symptomer, differensialdiagnoser, utredning og klassifisering av ulcerøs kolitt.

Play Video about Hilde Løland von Volkmann - video BG

Forfatter: Hilde Løland von Volkmann, MD, PhD, overlege, Haukeland universitetssjukehus.

5. Utredning Crohns sykdom

Foredraget forklarer hva Crohns er, og gir oversikt over utredning, klassifikasjon/fenotyper og prognostiske faktorer.

Play Video about Petr Ricanek - video BG

Forfatter: Petr Ricanek, MD, PhD, overlege, Akershus universitetssykehus.

6. Pediatrisk IBD

Oversikt over hva som er annerledes hos barn med IBD, assosierte sykdommer som orofacial granulomatose, differensialdiagnoser, utredning og behandling, inkludert ernæringsterapi med eksklusiv enteral ernæring.

Play Video about Christine Olbjørn - video BG

Forfatter: Christine Olbjørn, MD, PhD, overlege, barne og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus.

7. Behandling ulcerøs kolitt

Her gis en oversikt over behandling ved ulcerøs kolitt (avhengig av grad av utbredelse og inflammasjon), både lokalbehandling, systemisk, biologisk og kirurgisk. 

Play Video about Hilde Løland von Volkmann - video BG

Forfatter: Hilde Løland von Volkmann, MD, PhD, overlege, Haukeland universitetssjukehus.

8. Behandling Crohns sykdom

Tar for seg behandlingsmål ved Crohns sykdom og gir en omfattende oversikt over symptomatisk, medikamentell- (inkludert konvensjonell og biologisk behandling) og kirurgisk behandling.

Play Video about Tore Grimstad - video BG

Forfatter: Tore Grimstad, MD, PhD, overlege og førsteamanuensis, Stavanger universitetssjukehus.

Hurtig navigering
Marte Lie Høivik

Marte Lie Høivik

Overlege, Professor, PhD
Oslo universitetssykehus, Ullevål

Ann Elisabeth Østvik

Ann Elisabeth Østvik

Overlege, Førsteamanuensis, Phd St. Olavs hospital og NTNU

Ignacio Catalán-Serra

Ignacio Catalán-Serra

Overlege, PhD
Levanger sykehus og NTNU

Hilde L von Volkmann

Overlege, PhD
Haukeland universitetssjukehus

Petr Ricanek

Petr Ricanek

Overlege, PhD
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Christine Olbjørn

Christine Olbjørn

Overlege, PhD
Akershus universitetssykehus

Tore Grimstad

Overlege, Førsteamanuensis, PhD Stavanger universitetssjukehus

8. Behandling Crohns sykdom

Play Video about Tore Grimstad - video BG

Tore Grimstad, MD, PhD, overlege og førsteamanuensis, Stavanger universitetssjukehus.

Tar for seg behandlingsmål ved Crohns sykdom og gir en omfattende oversikt over symptomatisk, medikamentell- (inkludert konvensjonell og biologisk behandling) og kirurgisk behandling.

7. Behandling ulcerøs kolitt

Play Video about Hilde Løland von Volkmann - video BG

Hilde Løland von Volkmann, MD, PhD, overlege, Haukeland universitetssjukehus.

Her gis en oversikt over behandling ved ulcerøs kolitt (avhengig av grad av utbredelse og inflammasjon), både lokalbehandling, systemisk, biologisk og kirurgisk.

6. Pediatrisk IBD

Play Video about Christine Olbjørn - video BG

Christine Olbjørn, MD, PhD, overlege, barne og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus.

Oversikt over hva som er annerledes hos barn med IBD, assosierte sykdommer som orofacial granulomatose, differensialdiagnoser, utredning og behandling, inkludert ernæringsterapi med eksklusiv enteral ernæring.

5. Utredning Crohns sykdom

Play Video about Petr Ricanek - video BG

Petr Ricanek, MD, PhD, overlege, Akershus universitetssykehus.

Foredraget forklarer hva Crohns er, og gir oversikt over utredning, klassifikasjon/fenotyper og prognostiske faktorer.

4. Utredning ulcerøs kolitt​

Play Video about Hilde Løland von Volkmann - video BG

Hilde Løland von Volkmann, MD, PhD, overlege, Haukeland universitetssjukehus.

Omhandler symptomer, differensialdiagnoser, utredning og klassifisering av ulcerøs kolitt.

3. Kliniske manifestasjoner IBD

Play Video about Ignacio Catalán-Serra - video BG

Ignacio Catalán- Serra, MD, PhD, overlege, Levanger sjukehus.

Tar for seg symptomer ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, (felles og spesifikke) komplikasjoner og ekstraintestinale manifestasjoner.

2. Patofysiologi IBD

Play Video about Ann Elisabeth Østvik - video BG

Ann Elisabet Østvik, MD, PhD, overlege og førsteamanuensis, St Olavs hospital

Foredraget går gjennom epidemiologi, miljøfaktorer, tarmflora, genetikk og immunresponser ved IBD.

1. Epidemiologi IBD

Play Video about Marte Lie Høivik - video BG

Marte Lie Høivik, overlege og førsteamanuensis, Oslo universitetssykehset Ullevål.

Foredraget går gjennom epidemiologiske aspekter ved inflammatorisk tarmsykdom.