Hvordan kontakte NISG

Vi ønsker kontakt og innspill fra alt helsepersonell med interesse for IBD.

Utvikle gruppen og spre informasjon

NISG er opptatt av tverrfaglig samarbeid på alle nivåer inkludert ulike spesialiteter som f eks kirurgi, radiologi og patologi. Tanken er å utvikle gruppen og spre informasjon om IBD fra mange ståsteder.