NISG

Fredag 14. januar 2022 ble nettsiden til Norwegian IBD Study Group (NISG) lansert.

Interessegruppen for inflammatorisk tarmsykdom (IBD)

NISG er opprettet av Interessegruppen for inflammatorisk tarmsykdom (IBD), som er underlagt Norsk gastroenterologisk forening (NGF), spesialistforening under Den norske legeforening (DNLF).

Visjonen til NISG er å være en kvalitetsbasert og uavhengig plattform innen undervisning og forskning på IBD. 

NISG skal være åpen for helsepersonell med interesse innen IBD for å fremme tverrfaglig nettverksbygging og samarbeid.

Målet til NISG er å forbedre livskvaliteten til mennesker som er rammet av IBD.

Styret i NISG

Petr Ricanek

Petr Ricanek

Overlege, PhD
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Ignacio Catalán-Serra

Ignacio Catalán-Serra

Overlege, PhD
Levanger sykehus og NTNU

Christine Olbjørn

Christine Olbjørn

Overlege, PhD
Akershus universitetssykehus

Ann Elisabeth Østvik

Overlege, Førsteamanuensis, Phd
St. Olavs hospital og NTNU

Hilde Løland von Volkmann

Overlege, PhD
Haukeland universitetssjukehus

Marte Lie Høivik

Marte Lie Høivik

Overlege, Professor, PhD
Oslo universitetssykehus, Ullevål

Tore Grimstad

Overlege, Førsteamanuensis, PhD
Stavanger universitetssjukehus

Hurtig navigasjon

NISG