IBD-behandling bør involvere tverrfaglige team med forskjellige ferdigheter 

IBD Updates - foredrag

Play Video about Tore Grimstad behandling av crohns sykdom

Forfatter: Tore Grimstad, MD, PhD, overlege / førsteamanuensis, Stavanger universitetssykehus

Behandling av Crohns sykdom

Tar for seg behandlingsmål ved Crohns sykdom og gir en omfattende oversikt over symptomatisk, medikamentell- (inkludert konvensjonell og biologisk behandling) og kirurgisk behandling.

Play Video about Hilde Løland von Volkmann Behandling av ulcerøs kolitt

Forfatter: Hilde Løland von Volkmann, MD, PhD, overlege, Haukeland universitetssykehus

Behandling av ulcerøs kolitt

Her gis en oversikt over behandling ved ulcerøs kolitt (avhengig av grad av utbredelse og inflammasjon), både lokalbehandling, systemisk, biologisk og kirurgisk.

En plattform som knytter sammen IBD forskningsgrupper i Norge