Nettside for alle som er interessert i IBD

Kvalitetssikret informasjon om IBD-utredning, behandling og forskning, pasientmateriale, IBD-apper og podcast.

Nettside for alle som er interessert i IBD

Kvalitetssikret informasjon om IBD-utredning, behandling og forskning, pasientmateriale, IBD-apper og podcast.

IBD Nyhetsbrev / Scientific Newsletter

We live exciting times in Inflammatory Bowel Disease. We are gradually gaining understanding on the pathophysiology of the disease, we have better diagnostic tools, and we have more therapeutic options available than ever before to treat our patients.

ECCO’24 Stockholm

ECCO’24 Stockholm – Årlig kongress for European Crohns and Colitis Organization (ECCO) i Stockholm.

Temaer innenfor IBD

Overleger med spesialkunnskap om emnet

NISG har laget en foredragsserie for helsepersonell som omhandler grunnleggende temaer innenfor IBD.

Foredrag om epidemiologi, patogenese, symptomer, diagnostikk og behandling av ulcerøs kolitt, Crohns sykdom og pediatrisk IBD er spilt inn av overleger med spesialkunnskap om emnet. Avspillingene kan stoppes underveis, og kan ses enkeltvis eller i serie.

Foredragsserie

Overleger og foredragsholdere

Petr Ricanek

Petr Ricanek

Overlege, PhD
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Ignacio Catalán-Serra

Ignacio Catalán-Serra

Overlege, PhD
Levanger sykehus og NTNU

Christine Olbjørn

Christine Olbjørn

Overlege, PhD
Akershus universitetssykehus

Tore Grimstad

Overlege, Førsteamanuensis, PhD Stavanger universitetssjukehus

Marte Lie Høivik

Marte Lie Høivik

Overlege, Professor, PhD
Oslo universitetssykehus, Ullevål

Hilde L von Volkmann

Overlege, PhD
Haukeland universitetssjukehus

Ann Elisabeth Østvik

Ann Elisabeth Østvik

Overlege, Førsteamanuensis, Phd St. Olavs hospital og NTNU

Norsk gastroenterologisk forening (NGF)

Gastroenterologi er en underdisiplin i indremedisin. Spesialiteten gastroenterlogi er en del av klinisk medisin. Fagområdet er knyttet til læren om mage-tarmsystemet og dets sykdommer.

Mage-tarmforbundet

Mage-tarmforbundet (tidligere kalt Landsforeningen mot fordøyelsesykdommer) er en landsomfattende organisasjon for deg som har en diagnose knyttet til fordøyelsessystemet. Vårt formål er å ivareta og fremme interessene til fordøyelsessyke og deres pårørende.

Ignacio Catalán-Serra

Ignacio Catalán-Serra

Overlege, PhD
Levanger sykehus og NTNU

Petr Ricanek

Petr Ricanek

Overlege, PhD
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Christine Olbjørn

Christine Olbjørn

Overlege, PhD
Akershus universitetssykehus

Marte Lie Høivik

Marte Lie Høivik

Overlege, Professor, PhD
Oslo universitetssykehus, Ullevål

Hilde L von Volkmann

Overlege, PhD
Haukeland universitetssjukehus

Ann Elisabeth Østvik

Ann Elisabeth Østvik

Overlege, Førsteamanuensis, Phd St. Olavs hospital og NTNU

Tore Grimstad

Overlege, Førsteamanuensis, PhD Stavanger universitetssjukehus

1. Epidemiologi IBD

Marte Lie Høivik, overlege og førsteamanuensis, Oslo universitetssykehset Ullevål.

Foredraget går gjennom epidemiologiske aspekter ved inflammatorisk tarmsykdom.

2. Patofysiologi IBD

https://nisg.no/ann-elisabeth-patofysiologi-ved-ibd-mp4/

Ann Elisabet Østvik, MD, PhD, overlege og førsteamanuensis, St Olavs hospital 

Foredraget går gjennom epidemiologi, miljøfaktorer, tarmflora, genetikk og immunresponser ved IBD.

3. Kliniske manifestasjoner IBD

Ignacio Catalán- Serra, MD, PhD, overlege, Levanger sjukehus.

Tar for seg symptomer ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, (felles og spesifikke) komplikasjoner og ekstraintestinale manifestasjoner.

4. Utredning ulcerøs kolitt​

Hilde Løland von Volkmann, MD, PhD, overlege, Haukeland universitetssjukehus.

Omhandler symptomer, differensialdiagnoser, utredning og klassifisering av ulcerøs kolitt.

5. Utredning Crohns sykdom

Petr Ricanek, MD, PhD, overlege, Akershus universitetssykehus.

Foredraget forklarer hva Crohns er, og gir oversikt over utredning, klassifikasjon/fenotyper og prognostiske faktorer.

6. Pediatrisk IBD

Christine Olbjørn, MD, PhD, overlege, barne og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus.

Oversikt over hva som er annerledes hos barn med IBD, assosierte sykdommer som orofacial granulomatose, differensialdiagnoser, utredning og behandling, inkludert ernæringsterapi med eksklusiv enteral ernæring.

7. Behandling ulcerøs kolitt

Hilde Løland von Volkmann, MD, PhD, overlege, Haukeland universitetssjukehus.

Her gis en oversikt over behandling ved ulcerøs kolitt (avhengig av grad av utbredelse og inflammasjon), både lokalbehandling, systemisk, biologisk og kirurgisk.

8. Behandling Crohns sykdom

Tore Grimstad, MD, PhD, overlege og førsteamanuensis, Stavanger universitetssjukehus.

Tar for seg behandlingsmål ved Crohns sykdom og gir en omfattende oversikt over symptomatisk, medikamentell- (inkludert konvensjonell og biologisk behandling) og kirurgisk behandling.