Norwegian IBD Study Group

IBD Bilder

Vi vil her samle representative bilder for å lage et atlas og starter med et lite utvalg på følgende områder.

Vil du bidra her er du velkommen til å ta kontakt.

IBD Endoskopi

Ileokoloskopi - normale funn

Ileokoloskopi - Crohns sykdom

Terminal ileitt med innsnevring og sår.
Kolon med fibrinbelagte erosjoner og pseudopolypper. Rektum uten patologi.

Radiologi

Crohns sykdom

(kommer)

Ulcerøs kolitt

(kommer)

Histologi

Crohns sykdom

 • Aftoide ulcerasjoner
 • Kryptabscesser
 • Flekkvist betennelsesinfiltrat
  • Lymfocytter
  • Plasmaceller
  • Granulocytter
 • Granulomer
  • Patognomonisk
  • Relativt sjeldent (rundt 30 %)
  • Ses ved en rekke andre tilstander

Ulcerøs kolitt

 • Diffus kronisk aktiv betennelse
 • Kontinuerlig betennelse
 • Økt antall betennelsesceller i lamina propria
  • Lymfocytter
  • Plasmaceller
  • Granulocytter (nøytrofile og eosinofile)
 • Ombygget kryptarkitektur
  • Nedsatt antall krypter
  • Kryptforgreninger
 • Ingen granulomer

EIM

(kommer)

Sideinnhold
Marte Lie Høivik

Marte Lie Høivik

Overlege, Professor, PhD
Oslo universitetssykehus, Ullevål

Ann Elisabeth Østvik

Ann Elisabeth Østvik

Overlege, Førsteamanuensis, Phd St. Olavs hospital og NTNU

Ignacio Catalán-Serra

Ignacio Catalán-Serra

Overlege, PhD
Levanger sykehus og NTNU

Hilde L von Volkmann

Overlege, PhD
Haukeland universitetssjukehus

Petr Ricanek

Petr Ricanek

Overlege, PhD
Lovisenberg Diakonale Sykehus

Christine Olbjørn

Christine Olbjørn

Overlege, PhD
Akershus universitetssykehus

Tore Grimstad

Overlege, Førsteamanuensis, PhD Stavanger universitetssjukehus

8. Behandling Crohns sykdom

Tore Grimstad, MD, PhD, overlege og førsteamanuensis, Stavanger universitetssjukehus.

Tar for seg behandlingsmål ved Crohns sykdom og gir en omfattende oversikt over symptomatisk, medikamentell- (inkludert konvensjonell og biologisk behandling) og kirurgisk behandling.

7. Behandling ulcerøs kolitt

Hilde Løland von Volkmann, MD, PhD, overlege, Haukeland universitetssjukehus.

Her gis en oversikt over behandling ved ulcerøs kolitt (avhengig av grad av utbredelse og inflammasjon), både lokalbehandling, systemisk, biologisk og kirurgisk.

6. Pediatrisk IBD

Christine Olbjørn, MD, PhD, overlege, barne og ungdomsklinikken, Akershus universitetssykehus.

Oversikt over hva som er annerledes hos barn med IBD, assosierte sykdommer som orofacial granulomatose, differensialdiagnoser, utredning og behandling, inkludert ernæringsterapi med eksklusiv enteral ernæring.

5. Utredning Crohns sykdom

Petr Ricanek, MD, PhD, overlege, Akershus universitetssykehus.

Foredraget forklarer hva Crohns er, og gir oversikt over utredning, klassifikasjon/fenotyper og prognostiske faktorer.

4. Utredning ulcerøs kolitt​

Hilde Løland von Volkmann, MD, PhD, overlege, Haukeland universitetssjukehus.

Omhandler symptomer, differensialdiagnoser, utredning og klassifisering av ulcerøs kolitt.

3. Kliniske manifestasjoner IBD

Ignacio Catalán- Serra, MD, PhD, overlege, Levanger sjukehus.

Tar for seg symptomer ved Crohns sykdom og ulcerøs kolitt, (felles og spesifikke) komplikasjoner og ekstraintestinale manifestasjoner.

2. Patofysiologi IBD

Ann Elisabet Østvik, MD, PhD, overlege og førsteamanuensis, St Olavs hospital

Foredraget går gjennom epidemiologi, miljøfaktorer, tarmflora, genetikk og immunresponser ved IBD.

1. Epidemiologi IBD

Marte Lie Høivik, overlege og førsteamanuensis, Oslo universitetssykehset Ullevål.

Foredraget går gjennom epidemiologiske aspekter ved inflammatorisk tarmsykdom.