Norsk gastroenterologisk forening (NGF)

Norsk gastro-enterologisk forening (NGF)

Gastroenterologi

Gastroenterologi er en underdisiplin i indremedisin. Spesialiteten gastroenterlogi er en del av klinisk medisin. Fagområdet er knyttet til læren om mage-tarmsystemet og dets sykdommer.

Hurtig navigasjon