Ernæring som behandling ved Crohn

Eksklusiv enteral ernæring (EEN) og Crohn’s disease exclusion diet (CDED)

Beskrivelse

Forekomsten av Crohns sykdom (CD) er økende, spesielt hos unge (1) og vestlig diett, med et kosthold bestående av mye fett og sukker samt tilsetningsstoffer, er en mulig bidragsyter til økende insidens. Prosesserte produkter som inneholder konserveringsmidler, emulgatorer og maltodextrin, og fiberfattig diett er trolig ugunstig for tarmflora og helse (2). Tarmbakteriene er viktige for regulering av immunforsvaret og spesielt CD er preget av en dysbiotisk tarmflora (3).

Diett istedenfor kortikosteroider

Ved pediatrisk CD brukes sjelden kortikosteroider, da de hindrer vekst og kan gi bivirkninger. Istedenfor kortikosteroider forsøkes det å oppnå remisjon ved hjelp av eksklusiv enteral ernæring (EEN). Mange av pasientene har stor sykdomsbyrde, er små for alderen, er ikke i pubertet og er slitne. Disse pasientene er lette å motivere for behandling som ikke har bivirkninger og som ikke gir veksthemning. Ved hjelp av eksklusiv enteral ernæring (EEN) og spesial kost, Crohn’s disease exclusion diet (CDED), unngår man bruk av kortikosteroider for å indusere remisjon hos barn og unge med CD. Dietten virker også på voksne med CD. Den brukes ikke hos UC pasienter eller hos isolert perianal CD.

EEN har lenge vært gullstandard for induksjon av remisjon hos pediatrisk CD, og EEN er anbefalt som førstelinje behandling i oppdaterte ECCO-ESPGHAN guidelines fra 2020 (4). Studier har vist at EEN induserer remisjon hos 80-85% av pasientene (3). Virkningsmekanismen er ikke helt klarlagt, men man mener at korreksjon av dysbiose, bedring av nutrisjonsstatus, promotering av en anti- inflammatorisk respons, bedret tarm permeabilitet og  økende produksjon av ”innate defense proteins” er bidragsytende (2).

Hva innebærer EEN?

EEN innebærer 6-8 uker med flytende diett, i form av fullverdige, melkebaserte næringsdrikker 1 – 2 kcal/ml, eller næringsløsninger (Modulen IBD). Det er ikke viktig hva slags proteinkilde som blir brukt, en Cochrane review fra 2018 viste ingen forskjell i remisjonsrater mellom polymeriske næringsdrikker eller aminosyrebasert elemental diett (5). Elemental diett brukes derfor sjeldent, og de fleste velger næringsdrikker utfra smak. Pasienten får næringsdrikker på blå resept etter søknad på individuell refusjon §6.1.

Crohn’s disease exclusion diet (CDED)

Gjennomføring av kun flytende diett (EEN) i 6-8 uker er utfordrende. Nylig har Crohn’s disease exclusion diet (CDED) blitt introdusert (6). En randomisert kontrollert studie publisert i Gastroenterology i 2019 viste at pediatriske CD pasienter hadde bedre compliance med en kombinasjon av partiell enteral ernæring (PEN) og CDED sammenliknet med flytende kost alene (EEN), og at de to behandlingsstrategiene hadde like god effekt i å indusere remisjon (7). Studien viste i tillegg at det var en større andel i PEN + CDED gruppen som var i vedvarende remisjon i uke 12.

Istedenfor 6-8 uker med kun EEN får CD pasienter nå 2 uker med EEN, og ved effekt av diettbehandling får de etter 2 uker tilbud om å gå over på CDED diett i videre 6 uker (eller lenger). CDED dietten består av 3 faser, hvorav den siste kan ses på som en permanent livsstilsendring. KEF Camilla Sæland på Ullevål, OUS har oversatt og tilrettelagt oppskrifter til de forskjellige fasene i CDED.

CDED fase 1

CDED fase 1 medfører at 50% av pasientens energibehov skal dekkes av fullverdige næringsdrikker eller Modulen IBD og 50% av CDEDs tillatte matvarer fra fase 1. Dietten er laktose og glutenfri, inneholder mye fiber, og er fri for tilsetningsstoffer, raffinert sukker og ugunstig fett (6). I CDED er det 5 obligatoriske matvarer som skal inntas hver dag: kyllingfilet, kokte skrelte avkjølte poteter, egg, banan og skrelt eple. I tillegg er det lov med hvit ris, rismel, et glass ferskpresset appelsinjuice, skrelt agurk og gulrot, samt urtete og enkelte krydderurter. Dersom man får i seg alle de 5 obligatoriske matvarene i CDED dietten og i tillegg drikker næringsdrikker så får man et fullverdig kosthold som er rikt på høy kvalitet proteiner og komplekse karbohydrater i tillegg til at det kan virke anti-inflammatorisk (6,9).
Effekt merkes ofte i løpet av en uke, med bedret energi, mindre magesmerter og færre tømminger.

CDED fase 2

I fase 2 er det tillatt med mer frukt og grønnsaker og EEN reduseres fra 50 til 25%. Det er utarbeidet flere oppskrifter, blant annet kylling nuggets, sitronkake, rispannekaker med mer. 

Diett ved spesielle indikasjoner

Det vil alltid være noen CD pasienter som trenger operasjon, og pre-operativ behandling med EEN hos både barn og voksne har vist å kunne redusere komplikasjoner som anastomose lekkasje og sepsis, i tillegg til at det bedrer nutrisjon (8). Bruk av EEN og eller CDED kan også være et alternativ til voksne pasienter som får et opp bluss av sykdommen, som ny induksjonsskur (9). 

Crohns disease exclusion diet (CDED) info og oppskrifter

Referanser: 

  1. Roberts SE, Thorne K, Thapar N, Broekaert I, Benninga MA, Dolinsek J, et al. A Systematic Review and Meta-analysis of Paediatric Inflammatory Bowel Disease Incidence and Prevalence Across Europe. Journal of Crohn’s & colitis. 2020;14(8):1119-48.
  2. Levine A, Sigall Boneh R, Wine E. Evolving role of diet in the pathogenesis and treatment of inflammatory bowel diseases. Gut. 2018;67(9):1726-38           
  3. MacLellan A, Moore-Connors J, Grant S, Cahill L, Langille MGI, Van Limbergen J. The Impact of Exclusive Enteral Nutrition (EEN) on the Gut Microbiome in Crohn’s Disease: A Review. Nutrients. 2017;9(5).
  4. van Rheenen PF, Aloi M, Assa A, Bronsky J, Escher JC, Fagerberg UL, et al. The Medical Management of Paediatric Crohn’s Disease: an ECCO-ESPGHAN Guideline Update. Journal of Crohn’s & colitis. 2020.
  5. Narula N, Dhillon A, Zhang D, Sherlock ME, Tondeur M, Zachos M. Enteral nutritional therapy for induction of remission in Crohn’s disease. The Cochrane database of systematic reviews. 2018;4:Cd000542.
  6. Sigall-Boneh R, Pfeffer-Gik T, Segal I, Zangen T, Boaz M, Levine A. Partial enteral nutrition with a Crohn’s disease exclusion diet is effective for induction of remission in children and young adults with Crohn’s disease. Inflamm Bowel Dis 2014;20:1353–60.
  7. Levine A, Wine E, Assa A, Sigall Boneh R, Shaoul R, Kori M, et al. Crohn’s Disease Exclusion Diet Plus Partial Enteral Nutrition Induces Sustained Remission in a Randomized Controlled Trial. Gastroenterology. 2019;157(2):440-50.e8.
  8. Di Caro S, Fragkos KC, Keetarut K, Koo HF, Sebepos-Rogers G, Saravanapavan H, et al. Enteral Nutrition in Adult Crohn’s Disease: Toward a Paradigm Shift. Nutrients. 2019;11(9).
  9. Herrador-López M, Martín-Masot R, Navas-López VM. EEN Yesterday and Today … CDED Today and Tomorrow. Nutrients. 2020;12(12).
Hurtig navigasjon