Kommende prosjekter

Vi ønsker på sikt å utvide med flere emner – mer avanserte problemstillinger.

Flere IBD-undervisningsmoduler som kan fremme forskning og utdanning ved internettbaserte løsninger, inkludert webinarer. Vi vil bidra til å skape konsensus og norske anbefalte retningslinjer (GCP), og oppdatere disse fortløpende. Ett eksempel kan være norske retningslinjer for vaksinasjon.