Hva er IBD?

Inflammatorisk tarmsykdom eller IBD (Inflammatory Bowel Disease) omfatter i hovedsak ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

Årsaker til IBD

Årsakene til IBD er fortsatt ukjente, men vår kunnskap om så vel ulcerøs kolitt (UC) som Crohns sykdom (CD) er likevel blitt betydelig bedre de senere årene. Ulike faktorer av betydning for utviklingen av IBD, både beskyttende og utløsende, er blitt identifisert.

Visse etiopatogenetiske konsepter, fremfor alt hva angår interaksjonen mellom tarmpatogener og slimhinnens ulike celletyper, har fått økt tilslutning, selv om noen enkelt mikroorganisme ennå ikke sikkert har kunnet kobles til verken UC eller CD. De diagnostiske metodene er blitt stadig mer forfinet, og så vel den medisinske som den kirurgiske behandlingen har vist seg fremgangsrik.

Hurtig navigasjon