Hvordan kontakte NISG

Vi ønsker kontakt og innspill fra alt helsepersonell med interesse for IBD.

NISG er opptatt av tverrfaglig samarbeid på alle nivåer inkludert ulike spesialiteter som f eks kirurgi, radiologi og patologi. Tanken er å utvikle gruppen og spre informasjon om IBD fra mange ståsteder.